Een veiligheidscultuur bouw je samen

Wat wil je als bedrijf uitstralen? Een gezonde en veilige werkomgeving waarbij iedereen veiligheid “top of mind” heeft? Maar hoe kan je dit bereiken? Om een verandering tot stand te laten komen, moet je als directie hier in investeren, niet alleen in woorden maar ook in daden. Wanneer je als directie de focus legt op veiligheid dan zal dit direct effect hebben op alle management lagen door de hele organisatie. En dit is juist van belang, het doordringen van de veiligheidscultuur door het hele bedrijf. Een cultuur waarin veilig werken de norm is. Een veiligheidscultuur bouw je samen.

Van de rol leidinggevende tot inhuur

Een leidinggevende kan zich niet veroorloven nalatig te zijn als het gaat om veiligheid. Zijn/haar verantwoordelijkheid is het aansturen op veilig werken. Niet alleen is hij/zij een voorbeeld, maar ook door het instrueren van de medewerkers en het coachen van gedrag. Zijn er werkzaamheden die op een veiligere methode kunnen? Zijn er medewerkers die buiten de paden werken? Dan is het aan de leidinggevende om hier op aan te spreken.

Zijn er weerstanden?

Iedereen vindt veilig werken belangrijk, maar toch wordt er niet altijd zo veilig gewerkt… Wat is de weerstand en waarom? Vaak weet je wel wat de weerstand is als leidinggevende, maar ga hier nu juist het gesprek over voeren. Dit zijn de mensen die ruimte creëeren om onveilig te werken en hierdoor ontstaat er zeker geen veiligheidscultuur. Samen moet je uitkomen tot een oplossing.

Meedenken en mee discussiëren

Om het veiligheidsgedrag te kunnen beïnvloeden is het laten meedenken en mee discussiëren een goed begin. Om een veiligheidscultuur te bouwen moet iedereen betrokken worden. Laat iedereen meedenken over oplossingen en vraag naar hun mening. Door medewerkers zelf te laten vertellen wat er fout kan gaan, kunnen zij zelf ook de eventuele gevolgen invullen, en oplossingen hiervoor samen aandragen. Hierdoor kan je duidelijke afspraken gaan maken en ontstaat er gewenst gedrag en minder kans op gevaarlijke situaties.

All over

Om de veiligheidscultuur van een bedrijf structureel te verbeteren, kan het nodig zijn om leidinggevende en medewerkers meer verantwoordelijkheden te geven, directie kan dan een faciliterende rol krijgen. Hiermee voorkom je dat er onnodig veel tijd verloren gaat. Door verantwoordelijkheid te geven zal er ook eerder vanuit alle lagen meegedacht worden. De meeste kennis en ervaring ligt op de werkvloer. Iedereen wordt meer uitgedaagd om in oplossingen te denken.

Zijn er situaties die verbeterd kunnen worden? Dan zal dit sneller opgevolgd worden.

Resultaten delen

Niemand hoeft het wiel opnieuw uit te vinden. Zijn er resultaten behaald, door betere afspraken, of door een goede toolbox of door inzet van een medewerker. Alles wat maar een beetje bij kan dragen is het benoemen waard. Successen maak je ook samen net zoals een veiligheidscultuur.

Rockpit komt graag bij jou langs om te praten over de veiligheidscultuur bij jullie op de bouwplaats, maak kennis met Remco.

Deel dit bericht

Download onze brochure

Gerelateerde blogs

Personeel opleiden voor de energie transitie is een uitdaging. Vakkundig, efficiënt en snel opleiden van medewerkers. Hoe kan je dat in korte tijd voor elkaar krijgen?

Lees meer > 

Maak nu een afspraak en ontsluit de kracht van cultuur.

We hebben een breed gedragen veiligheidscultuur nodig om de bouwplaats veilig te maken.