Niemand wil bewust onveilig werken

Rockpit brengt relevante veiligheidskennis naar de bouwplaats, om zo de veiligheid te verbeteren. Remco Westerbroek is business developer bij Rockpit. Hij vertelt over het belang van de juiste kennis op de juiste plek. “Wij gaan van ‘kennis van’ naar ‘parate kennis’. Van rule based naar principle based leren.” Niemand wil bewust onveilig werken.

Tekst: Marion Sermondt

Remco Westbroek: “Er moeten meer huizen komen, we hebben een tekort aan mensen en de complexiteit van de bouw zelf is enorm toegenomen. Hoe zorg je er dan voor dat veiligheid prioriteit blijft?”

Remco pleit ervoor dat de juiste kennis weer onderdeel wordt van de werkplaats: “We doen elke tien jaar een VCA-examen en gaan er dus van uit dat die belangrijke kennis tien jaar lang beklijft. Maar hoe weet je of je medewerkers of collega’s, of jijzelf, de juiste kennis hebben en deze ook op de juiste momenten kunnen inzetten?”

Veiligheid als prioriteit

Rockpit streeft naar de juiste kennis op de juiste plaats, bij de juiste persoon en op het juiste moment! Spoiler alert: dat doen ze dus niet door een tienjaarlijks examen. “De bouwsector staat onder druk. Er moeten meer huizen komen, we hebben een tekort aan mensen, de complexiteit van de bouw zelf is enorm toegenomen. Hoe zorg je er dan voor dat veiligheid prioriteit blijft?”

Rockpit battle quiz

Vroeger werden de opleidingen binnen de bouwsector geregeld door het opleidingsfonds. Wanneer de bouw in de winter stil lag, was het tijd voor onderwijs en groei. Zowel het fonds als de vrije tijd is verleden tijd, dus er is een gat te vullen. “Wij hebben alle relevante kennis samengebracht in een app. Leren kan namelijk ook leuk zijn, met als pluspunt dat we het kennisbehoud zichtbaar maken. Dat doen we met de bouwplaats en de bouwplaatsmedewerkers. Zij zijn ten slotte de ervaringsdeskundigen!” Rockpit werkt daarin samen met ISSO en De Veilige Bouwplaats.

Hoe werkt het?

Alle veiligheidskennis is bijeengebracht in een Battle Quiz, waarin medewerkers werken aan hun Safety Score. Hierin vind je alle relevante kennis betreffende VCA/BHV en ‘Werken op hoogte’. “Het wordt pas echt veilig als we alle relevante veiligheidskennis paraat hebben”, benadrukt Remco. “We willen als Rockpit een vertrouwde omgeving zijn voor alle bouwplaatsmedewerkers, waar zij terecht kunnen voor hun ontwikkeling op het gebied van veiligheid, circulariteit en kwaliteit. Zij leren van experts, maar ook van elkaar. De bouwplaatsmedewerker kiest welke sessies voor hem of haar relevant zijn. Op basis van relevante content werken we samen aan het ontwikkelen van de juiste vaardigheden en het bewustzijn om de juiste keuzes te maken. Binnen de app wordt je score, maar vooral de groei in kennisretentie bijgehouden, waardoor je constant blijft leren.”

Over de game

In de app komen micro-learnings voorbij die een specifiek stukje kennis overbrengen. In de Rockpit BattleQuiz wordt het kennisniveau doorlopend getoetst en paraat gehouden door het spelen van korte battles tegen collega’s. “We organiseren ook competities met prijzen om het echt leuk en interessant te maken.” De gevalideerde Safety Score zorgt ervoor dat je als medewerker iedere dag de juiste kennis paraat hebt, ook wanneer je het examen moet afleggen. De game is toegespitst op de bouwplaats inclusief VCA, Steigerbouw en BHV.

Remco legt het belang van de game uit. “Wanneer je alleen voor een examen leert, verlies je al snel een deel van de kennis. De game laat bij herhaling door algoritmes vragen terugkomen die je nog niet zo goed beheerst. Vragen die je vaak goed beantwoord, gaan meer naar de achtergrond. Hierdoor verhogen we de kennisretentie en dus de ‘parate kennis’. Daarbij vinden we het belangrijk dat de medewerkers en de bouwplaats zelf betrokken zijn. Onderwerpen aandragen, het gesprek met elkaar aangaan. Dat bereiken we door interactieve Q&A-sessies. Om die veiligheid te borgen, is het belangrijk om de bouwplaatsmedewerkers te betrekken bij het proces”, benadrukt Remco. “Er wordt veel te vaak van bovenaf besloten, terwijl de relevante inzichten juist vaak op de bouwplaats aanwezig zijn.”

Rockpit BattleQuiz

Je bent niet alleen verantwoordelijk voor je eigen veiligheid, maar ook die van de ander.

Leren van de expert

Daarnaast biedt Rockpit Toolboxen aan. Experts die naar de bouwplaats komen om impact te maken en theorie om te zetten in vaardigheden. Over veiligheidsgesprekken, houding en gedrag. Hoe stevig is je verbinding met jezelf en je collega’s en hoe goed communiceer je eigenlijk met elkaar? Experts krijgen van Rockpit een ‘train de trainer’ opleiding: minder zenden en meer nadruk op de groepsinteractie. En leren met elkaar, maar vooral ook van elkaar.

“Deze toolboxen worden door een expert aangeboden op de bouwplaats. De plek waar het allemaal gebeurt. En het mooie is, iedereen kan een expert zijn. We blijven erop hameren: de kennis die je deelt moet relevant en zijn voor de bouwplaats. Zo verbeteren we met z’n allen de veiligheid ter plekke.”

De opgedane kennis wordt automatisch verankerd in het profiel. “Zo kan iedere medewerker door middel van badges leerdoelen verzamelen. Daarmee ontstaat een mooie set van competenties. Je kan deze badges delen, maar dat is aan jezelf. De medewerker is eigenaar van deze informatie.”

De game werkt met een stoplichtsysteem. Groen is veilig op de bouwplaats, oranje is ‘gas erop’ en extra inzet voor toegang, rood is geen toegang. “Je bent niet alleen verantwoordelijk voor je eigen veiligheid, maar ook die van de ander! Daarom zijn we constant bezig met de groene zone. Dan heb je de juiste kennis paraat en kan je bewust veilig werken en werken aan veiligheid.”

Werken aan de oplossing

“Veiligheid gaat om meer dan bouwtechnische kennis. Het is juist ook persoonlijk, je moet elkaar in de gaten houden. Het is een complexe uitdaging, waar niet zo 1, 2, 3 een oplossing voor is. Maar ik vind het vooral heel erg leuk, omdat de bouwplaats meer dan capabel is om een eigen veiligheidscultuur te ontwikkelen! Ik ga deze uitdaging dan ook graag aan.”

Samenwerken bij The New Builders

Remco is New Builder, net als meerdere collega’s van Rockpit. “We zien dat de bouwsector moet veranderen. En dat kan volgens mij alleen wanneer je samenwerkt. Die samenwerking en aansluiting vinden we bij The New Builders. Ik geloof erin dat we samen waarde kunnen toevoegen. Meer interactie en relaties opbouwen. Bij The New Builders werken we samen vanuit vertrouwen en transparantie en, laten we eerlijk zijn, kunnen we ook kijken hoe we daar een gezond verdienmodel mee kunnen opzetten.”

Een mooi voorbeeld daarvan is de Cocreate waar Remco aan meewerkt. Met als thema ‘iedereen een fijn leven’ wil deze groep New Builders anders kijken naar wonen. “Een huis is een middel, geen doel. We moeten duurzamer gaan wonen, kijken hoe we samen goed kunnen leven. Kunnen we meer delen dan een voortuin of parkeerplaats? Denk aan mobiliteit, zonnepanelen, een moestuin. Er is zoveel mogelijk! Willen ouderen doorstromen of misschien wel bijspringen als opvang? We moeten denken in mogelijkheden!”

BouwTotaal is in de persoon van hoofdredacteur Frank de Groot ook New Builder.

Bron: Bouwtotaal

Deel dit bericht

Download onze brochure

Gerelateerde blogs

Personeel opleiden voor de energie transitie is een uitdaging. Vakkundig, efficiënt en snel opleiden van medewerkers. Hoe kan je dat in korte tijd voor elkaar krijgen?

Lees meer > 

Maak nu een afspraak en ontsluit de kracht van cultuur.

We hebben een breed gedragen veiligheidscultuur nodig om de bouwplaats veilig te maken.