Taal barrière is verleden tijd!

KAM coördinatoren hebben steeds meer te maken met veel verschillende talen op de bouwplaats. Voor een veilige bouwplaats is het van belang dat alle medewerkers de instructies en communicatie goed begrijpen. DOEN is meestal het motto! Maar wat als de communicatie niet goed verloopt dan kan dat tot gevaarlijke situaties leiden op de werkvloer. Taal barrière is verleden tijd.

Alle talen op voorraad!

Ons land is multi cultureel, en dit geldt ook voor de bouwplaatsen. Inmiddels werken er rond de 50.000 bouwvakkers uit het buitenland, voor wie Nederlands niet de moedertaal is. Poolse werknemers zijn met 34% vertegenwoordigd gevolgd door Duitsers, Turken, Portugezen, Fransen, Roemenen, Bulgaren en Hongaren etc. Werknemers die de taal niet spreken, begrijpen de instructies en veiligheidsvoorschriften niet en lopen daardoor meer kans om slachtoffer te worden van een arbeidsongeval of kunnen anderen in gevaar brengen. Ernstige arbeidsongevallen komen ongeveer anderhalf keer zo vaak voor bij mensen met een migratieachtergrond.

Buddy

Is iemand capabel om de klus te klaren? Moet hij/zij hiervoor de taal spreken? Wat is zijn/haar specialisme? Zijn ze bekent met VCA? Analyseer de taalkloof en welke problemen hierdoor kunnen ontstaan. Is de opdracht te risicovol dan laat je dit aan een ander over. Mocht een opdracht niet duidelijk zijn dan zorg je dat hij/zij ondersteuning krijgt vanuit het team. De manier van werken en uitvoeren kan verschillen met het buitenland. Zorg dat nieuw personeel een buddy krijgt toegewezen, om hem/haar wegwijs te maken.

VCA

Wat kan je verwachten van hun veiligheidskennis? Hebben zij de kennis van VCA paraat? Voor iedereen is het wel zo veilig als de regels door iedereen worden nageleefd. Met Rockpit spelen wij hier op in met de Safety score game.

De juiste tool

Rockpit Safety score

Deze game staat klaar in de app store en hier kan je alle VCA vragen oefenen in alle talen! Game met je team en zorg dat iedereen op de hoogte is van veiligheid. Het VCA certificaat is 10 jaar geldig, maar wat zegt dit over de parate kennis van je medewerkers? Door deze game heeft iedereen de veiligheidskennis paraat. Hiermee is de taal barrière verleden tijd en zorg je ook dat er een team dynamiek ontstaat.

Veiligheid is een keuze

Als bedrijf ben je verantwoordelijk voor de veiligheid van alle werknemers. Rockpit helpt graag een handje mee. Kom met ons in gesprek en de taalbarrière is verleden tijd.

Nieuwsgierig?

Download hier onze brochure en zet in op een Veilige Bouwplaats.

Deel dit bericht

Download onze brochure

Gerelateerde blogs

Personeel opleiden voor de energie transitie is een uitdaging. Vakkundig, efficiënt en snel opleiden van medewerkers. Hoe kan je dat in korte tijd voor elkaar krijgen?

Lees meer > 

Maak nu een afspraak en ontsluit de kracht van cultuur.

We hebben een breed gedragen veiligheidscultuur nodig om de bouwplaats veilig te maken.