Communicatieve vaardigheden? Hier lullen we gewoon met elkaar! 

Wanneer we het met elkaar hebben over vaardigheden, dan denken we vaak aan handelingen, waarbij we bijvoorbeeld iets maken, ontwerpen, inrichten of bevestigen. Bij vaardigheden wordt niet zo heel snel de link gelegd naar communicatie. En eigenlijk zouden we dat heel erg raar moeten vinden! Communicatieve vaardigheden? Hier lullen we gewoon met elkaar! 

Zijn jouw vaardigheden toereikend?

Want uiteindelijk begint alles waar we in contact gaan met een gesprek. Een project, aannemen van nieuwe medewerkers, samenwerken en alleen al het overal kennis maken. Dat gesprek bestaat dan weer uit verbale en non-verbale communicatie. Is het begin niet goed, vanwege niet toereikende vaardigheden in communicatie, dan is er geen vervolg of het vervolg loopt stroef. En vaak heeft met onvoldoende gevoel, waar het verkeerd is gegaan of waar de aandacht vooral naar toe moet. 

Goede communicatie is het fundament voor alles. Het zorgt ervoor dat men elkaar goed informeert en echt luistert naar elkaar. Begrip tonen voor andere zienswijzen en kan afstemmen op de non-verbale communicatie van de ander. Het is een continu dynamisch proces van meebewegen met de ander Beweging geven en dit op een goede manier proberen in te passen in de dynamiek van de dag. 

Een goed fundament

Ergens blijven we communicatie als iets normaals te vinden. Dat heb je wel geleerd van je ouders en op school. Nu kun je je verstaanbaar maken en vind je je weg wel. Maar als communicatie zo’n fundamenteel element is dat een enorme impact kan hebben op het verschil tussen succesvol en drama, is het verstandig om daar meer aandacht aan te besteden. 

Communiceren is een vaardigheid

Een vaardigheid die weer bestaat uit verschillende subvaardigheden. Het nadeel aan een vaardigheid is dat je het vaak moet doen om er echt goed in te worden. De kracht van de herhaling. Want mensen die vaardig zijn in communicatie kunnen een gesprek sturen, zonder dat je het zelf door hebt. Ze kunnen situaties beïnvloeden op de gewenste manier, maar jou ook het gevoel geven dat je echt gezien en gehoord wordt. Door de hoge vaardigheid kunnen zij de effectiviteit in hun eigen communicatie verhogen ten behoeve van het doel dat ze willen bereiken.  

Zowel verbaal als non-verbaal

Zoals gezegd; communicatie is interactie op non-verbaal en verbaal vlak. We denken echter vaak dat het voornamelijk draait om de woorden die je uitspreekt. Maar die woorden komen uit een totaalpakket van algehele houding en uitdrukking (de mens) en worden afgelakt met wat diverse variaties (intonatie). Dus er is nogal wat gaande terwijl je in de veronderstelling bent dat je ‘gewoon een praatje pot voert’. 

3 tips voor jou!

Wat zijn dan handige communicatieve vaardigheden om een beter gesprek te voeren in een goede verstandhouding? 

1. Vraagstelling

Vanuit de blog over gedrag weten we dat de verschillende gedragsstijlen een andere perceptie hebben op de werkelijkheid. We denken elkaar te begrijpen, maar begrijpen elkaar eigenlijk net niet. Door vragen te stellen, kunnen we een goed beeld krijgen van wat de ander belangrijk vindt, hoe deze zich echt voelt of wat hij/zij echt denkt in specifieke situaties. 

Door het stellen van de W’s en H-vragen (Wie, Wat, Waar, Waarom, Welke en Hoe) richt je je op het stellen van ‘open’ vragen, waardoor je de ander de gelegenheid en ruimte geeft om een eigen verhaal te vertellen. Wanneer je een vraag stelt die begint met een werkwoord (Heb je…, Weet je…, Kom je…?) spreek je van een gesloten vraag. Het nadeel van een gesloten vraag is dat je de ander dan uitnodigt om te antwoorden met ja of nee. Het zijn meer controlevragen die je helpen om te achterhalen of je de ander goed hebt begrepen. Probeer het maar eens! 

2. Luistervaardigheden 

Omdat iedereen hier zo ontzettend goed in is. NOT! We luisteren over het algemeen naar iemand om een antwoord te geven. Maar wat als we door het stellen van de juiste (open) vragen iemand de ruimte geven om echt te delen en we echt aandachtig zouden luisteren naar wat de ander deelt. Dan zul je merken dat er in ieder antwoord dat de persoon deelt met jou een nieuwe vraag verborgen zit. Je kunt dus eigenlijk vrij eenvoudig doorvragen en uiteindelijk met gesloten vragen controleren of je de persoon goed hebt begrepen. Een korte samenvatting als het ware, waardoor je checkt of je goed hebt geluisterd. Het helpt je om eerst te begrijpen, alvorens je begrepen wilt worden. 

3. Weerstanden 

Iedereen heeft weerstand tegen bepaalde denkbeelden, situaties, type persoon. Een weerstand is niet erg, maar het daagt je wel uit om de betreffende persoon te helpen om uit de weerstand te stappen. Dat begint altijd met het tonen van begrip, zodat je laat zien dat je kunt meebewegen op de emotie van de ander. “Ik begrijp dat we je overvallen met deze beslissing” of “Ik kan me goed voorstellen dat jij het druk hebt”. Na deze zinsnede komt de komma, waarna je een nieuwe opening in het gesprek kunt creëren door een open vraag te stellen. “Ik begrijp dat we je overvallen met deze beslissing, maar hoe zou jij deze situatie zelf hebben opgelost?

Een drietal voorbeelden die duidelijk maken dat het onderling effectief kunnen communiceren de nodige vaardigheid vraagt. Het is geen Rocket Science, maar het vraagt wel om aandacht, bekend raken met de nodige technieken en vooral veel oefenen om er goed in te worden. Communicatieve vaardigheden, hier lullen we gewoon met elkaar!

We trainen salesmensen in iedere organisatie, omdat we ons realiseren dat we meer omzet kunnen realiseren als ze vaardig zijn in communicatie. Waarom niet de bouwplaats trainen om beter te communiceren, zodat samenwerken makkelijker wordt en onveilige situaties drastisch verminderen. Dat levert ook geld op, maar dan aan de kostenkant. 

Meer weten over effectief communiceren? En wat je hiermee kan bereiken in en voor je team? Neem contact op en wij leggen het graag uit.

Wil je onze brochure downloaden? Klik dan hier

Deel dit bericht

Download onze brochure

Gerelateerde blogs

Personeel opleiden voor de energie transitie is een uitdaging. Vakkundig, efficiënt en snel opleiden van medewerkers. Hoe kan je dat in korte tijd voor elkaar krijgen?

Lees meer > 

Maak nu een afspraak en ontsluit de kracht van cultuur.

We hebben een breed gedragen veiligheidscultuur nodig om de bouwplaats veilig te maken.