Waarom is veiligheidsbewustzijn van belang?

Veiligheidsbewustzijn is van belang omdat het helpt om ongevallen en letsels op de werkplaats te voorkomen. Op een bouwplaats zijn er vaak gevaren aanwezig, zoals vallende voorwerpen, machinale gereedschappen en hoogtes. Daarom is het van belang om de veiligheid van het personeel te waarborgen. Personeel moet op de hoogte zijn van alle veiligheidsprocedures en -voorschriften. En het beste is om dit ook te checken. Denk hierbij aan de veiligheidsgame van Rockpit.

Daarnaast kan het vergroten van het veiligheidsbewustzijn op de bouwplaats ook leiden tot een lagere afwezigheid door ziekte. En een hogere productiviteit, omdat het personeel minder tijd kwijt is aan het herstellen van letsels. Het vergroten van het veiligheidsbewustzijn kan dus bijdragen aan een efficiëntere en winstgevendere werkomgeving.

Waarom is niet iedereen veiligheidsbewust?

Er zijn verschillende redenen waarom niet iedereen op de bouwplaats veiligheidsbewust is:

  1. Gebrek aan opleiding en training: als het personeel niet voldoende opgeleid is en bijgeschoold wordt, kan dit leiden tot onveilig gedrag omdat het personeel niet op de hoogte is van de juiste veiligheidsprocedures en -voorschriften.
  2. Te weinig aan aandacht voor veiligheid: sommige mensen geven misschien niet genoeg aandacht aan veiligheid omdat ze te druk zijn met het uitvoeren van hun werk of omdat ze denken dat veiligheid niet belangrijk is.
  3. Gebrek aan begrip: sommige mensen kunnen het belang van veiligheid niet begrijpen of zien het als iets dat in de weg zit van het voltooien van het werk.
  4. Gebrek aan discipline: sommige mensen kunnen onveilig gedrag vertonen omdat ze niet genoeg discipline hebben om zich aan de veiligheidsprocedures te houden.

Hoe vergroot je het veiligheidsbewustzijn?

Er zijn een aantal manieren waarop het veiligheidsbewustzijn op de bouwplaats kan worden vergroot. Zorg voor voldoende opleiding en training en bijscholing is. Houd met regelmaat veiligheidsbesprekingen om ervoor te zorgen dat het personeel op de hoogte is van de veiligheidsprocedures en -voorschriften op de bouwplaats. Maar een nog beter punt is de onderlinge communicatie, wat kan je hier nog winnen?

Toolbox Houding & Gedrag

Door de toolbox Houding & gedrag in te zetten voor alle bouwplaats medewerkers, zet je een goede stap!

Meer weten over deze toolbox? Plan vrijblijvend een afspraak.

Deel dit bericht

Download onze brochure

Gerelateerde blogs

Personeel opleiden voor de energie transitie is een uitdaging. Vakkundig, efficiënt en snel opleiden van medewerkers. Hoe kan je dat in korte tijd voor elkaar krijgen?

Lees meer > 

Maak nu een afspraak en ontsluit de kracht van cultuur.

We hebben een breed gedragen veiligheidscultuur nodig om de bouwplaats veilig te maken.