Communicatie issues in de bouw

Effectieve communicatie is van cruciaal belang, dit geldt natuurlijk voor alle organisaties, maar nog meer voor de bouw. Veilig kunnen werken hangt vooral af van effectieve communicatie tussen iedereen in het team maar ook met alle andere partijen die werkzaam zijn op de bouwplaats. Effectieve communicatie vereist nog al wat op een bouwplaats. Niet iedereen is de gehele dag of periode op de bouw aanwezig. Communicatie issues in de bouw moeten besproken worden.

Wanneer moet je communiceren?

Er zijn veel situaties wanneer je wel moet communiceren. We nemen een paar scenario’s door:

Als je iemand onveilig ziet werken, bewust of onbewust dat maakt niet uit, spreek diegene aan. Wat als je weet dat je collega niet over de juiste kennis beschikt om een machine te bedienen? Wat doe je dan? Ga je het hem uitleggen of laat je dit gebeuren? Je collega ‘vergeet’ zijn/ haar persoonlijke beschermingsmiddelen, spreek je hem/haar aan?

Je ziet dat er direct gevaar is, wat doe jij om dit te voorkomen?

Waneer is dit lastig?

Communiceren over planning, zoals personele bezetting, afleveren van materialen, looptijd van projecten etc zijn over het algemeen wel goed georganiseerd bij de bouwbedrijven. Maar wanneer vinden we communiceren dan wel lastig? Over het algemeen wordt het lastig als iets persoonlijk wordt. Waneer iemand zijn/haar werk niet voldoet of niet veilig werkt of laksheid vertoont waardoor anderen ook in de problemen kunnen komen. Denk hierbij aan vooral veiligheidsissues.

Hoe communiceer je met je collega’s

Het bespreken van problemen rondom de werkzaamheden van een collega, heeft vaak een behoorlijke lading. Wat als je collega werkzaamheden op een onveilige manier uitvoert, wat doe je dan?

Spreek je hem/haar aan? Ga je dit corrigeren? Of maak je dit kenbaar bij de coördinator? Wat als dit al de zoveelste keer is dat er niet veilig gewerkt wordt? Hoe zorg je ervoor dat de communicatie geen issue meer is.

Problemen dienen besproken te worden, neem vooral de tijd hiervoor. Wanneer iemand onveilig werkt dan moeten er maatregelen genomen worden. Praat vanuit jezelf en respectvol naar de ander zodat er samen gekeken kan worden naar een oplossing. Wellicht heeft de collega een reden voor wat hij doet, en anders kan er uitgelegd worden waarom iets niet veilig is. Discussiëren over veiligheid mag, door het personeel hierbij te betrekken, zal er minder communicatie issues in de bouw ontstaan. Hoe? Omdat het besproken is met het team, het open leggen van het gesprek klaart de lucht en iedereen heeft erover na kunnen denken, waarom iets niet of minder veilig is.

Veiligheidscultuur

De veiligheidscultuur is een continue proces, dit kan je iedere dag in de dagstart meenemen, zodat iedereen (ook inhuur) op de hoogte is. Op deze bouwplaats wordt hoog inzet op veiligheid.

Zijn er issues die nog een vervolg nodig hebben of extra aandacht behoeven? Dan kan je kiezen voor een meer specialistische toolbox om de veiligheidscultuur te vergroten. Rockpit heeft hiervoor de speciaal getrainde experts in huis, om de veiligheidscultuur te vergroten. Met deze toolbox spelen wij in op houding & gedrag.

Lees hier meer over onze toolboxen.

Deel dit bericht

Download onze brochure

Gerelateerde blogs

Personeel opleiden voor de energie transitie is een uitdaging. Vakkundig, efficiënt en snel opleiden van medewerkers. Hoe kan je dat in korte tijd voor elkaar krijgen?

Lees meer > 

Maak nu een afspraak en ontsluit de kracht van cultuur.

We hebben een breed gedragen veiligheidscultuur nodig om de bouwplaats veilig te maken.