Samen met experts brengen we relevante kennis naar de bouwplaats

We gingen hierover in gesprek met Rob van Bergen (directeur ISSO) en Remco Westerbroek (business development Rockpit). 

Uitdaging

De maatschappelijke uitdagingen stapelen zich momenteel op en zetten diverse sectoren flink onder druk. In het geval van de bouwsector is er een enorme vraag naar nieuwe woningen, waarbij er op het gebied van verduurzamen tevens een aanzienlijke uitdaging ligt. De agenda’s van de bouwbedrijven zitten vol, woningen moeten voldoen aan nieuwe voorschriften (in het kader van andere maatschappelijke uitdagingen), waardoor nieuwe kennis noodzakelijk is voor de bouwers om te voldoen aan de gewenste kwaliteit. Deze gewenste kwaliteit moet geborgd gaan worden in de Wet Kwaliteitsborging voor het aantoonbaar bewijs dat de gevraagde kwaliteit daadwerkelijk is geleverd. Samen met experts brengen we relevante kennis naar de bouwplaats

Het is al met al een flinke uitdaging voor de bouw/installatiesector om te anticiperen op al deze veranderingen en de tijdsdruk waarmee dit gepaard gaat. De bouwprocessen zijn door de jaren heen verder geoptimaliseerd, nieuwe methodes en technieken zijn geïntroduceerd om sneller en beter te kunnen bouwen en aan te sluiten op de gestelde normen vanuit natuur, milieu en de energietransitie. 

Opgave

Ondanks al deze inspanningen staan we als sector voor een enorme opgave. En dan met name in de beschikbaarheid en de nieuwe aanwas van vakbekwame mensen die het werk moeten gaan uitvoeren. Vakbekwaam in de basisvaardigheden en specialisaties. De tijdsdruk in de aangenomen opdrachten biedt echter weinig ruimte om bij te leren op het gebied van nieuwe technologieën of het bijhouden van vaardigheden. De bekende fondsen voor opleiding bestaan niet meer (behalve die in de installatietechniek) en de ruimte om medewerkers naar een opleidingsdag te sturen, wordt ook schaars. 

Dit moeten we op een andere manier oplossen en dat vraagt om een nieuwe aanpak. ISSO en Rockpit hebben de handen ineen geslagen om hier met elkaar een nieuw leermodel voor te creëren: ‘Learning in the flow of work’, oftewel leren tijdens je dagelijkse werkzaamheden. 

Rob: “In de afgelopen 10 jaar heeft ISSO een mooi portfolio opgebouwd om de ontwikkeling van vakmensen te ondersteunen. Vanuit het trend-onderzoek dat we periodiek voor de bouwtechnieksector uitvoeren vertalen we de opkomende technieken naar leerdoelen en kennisbehoefte”.

Remco: “In het bekende model gaat leren nog vaak over het zenden van kennis naar een groep van ontvangers, vanuit een generieke aanpak. Je neemt de kennis tot je en als je dat voldoende hebt gedaan, dan laat je middels een toets blijken dat je de kennis voldoende beheerst en ontvang je een diploma of certificaat. We noemen deze methodiek ‘rule based’ leren. De aangeboden kennis vervult een aantal leerdoelen die, door een behaalde toets, worden geaccrediteerd en daardoor als verworven kennis worden gezien”. 

Model 

Remco: “Rockpit en ISSO richten zich samen op het ‘principle based’ leren, waarbij de focus zich richt op de onderliggende principes die je met elkaar wilt borgen. Door deze insteek dagen we onszelf uit om op een nieuwe/andere manier naar kennisuitwisseling te kijken. We moeten kennis meer gaan opdelen in ‘kenniskorrels’ (zogenoemde micro learnings) die we op basis van relevantie naadloos kunnen laten aansluiten op persoonlijke leer voorkeur, plaats, situatie en kennisniveau van de persoon. Een leervorm kan een bepaald type content zijn, maar kan bijvoorbeeld ook leren met elkaar betekenen. Iedere micro learning draagt bij aan een leerdoel. De realisatie van leerdoelen leidt tot het verwerven van competenties. Deze worden zichtbaar gemaakt op het profiel. Maar niet alleen kennis, ook vaardigheden en ervaring worden in dit model meegenomen. Dat is nogal een andere context dan alleen een toets afnemen. Bij principle-based sluiten we veel meer aan bij wat een persoon in de praktijk doet om competenties te verwerven, onderhouden en verder te ontwikkelen”.

Rob: “Voor de energietransitie hebben we veel leercontent ontwikkeld in de Build Up Skills-projecten. Deze content past heel goed in de aanpak van Rockpit om te leren in the flow of work”.

Methodiek 

Remco: “We hebben een (principle based) methodiek met elkaar ontwikkeld, waardoor we ieder persoon in zijn/haar eigen tempo meenemen in verschillende leerpaden met daaraan gekoppelde leerdoelen”. 

“Naast het inrichten van hoe we willen omgaan met kennis, hebben we nagedacht over hoe we de kennis kunnen aanbieden, hoe we het leuk maken om te leren en hoe we de tijd van leren zo kort mogelijk kunnen maken. Dit kan door middel van onze BattleQuiz game, online Q & A-sessies met experts, maar vooral ook door interactieve toolboxen op de bouwplaats. Dat is hoe we kennis naar de bouwplaats brengen en into the flow of work”.

“We streven ernaar alleen kennis uit te leveren met een hoge relevantie voor de ontvanger of deelnemers in een groep. Waar zit de deelnemer op dit moment mee? Wat wil/moet er opgelost worden? Hoe moet ik dat doen? Waar kan ik die kennis vandaan halen? “Vraagt een bepaalde situatie om een specifieke aanpak?” 

Rob: “We zien steeds meer nieuwe leervormen die we kunnen inzetten voor de ontwikkeling van vakmensen. Het energietransitiespel is hier een leuk voorbeeld van. Onze onderwijskundige developers richten zich hier specifiek op in hun projecten”.

Meer weten over de methodiek? Klik hier.

Persoonlijke voortgang

Remco: “We werken vanuit een persoonlijk leerprofiel. In dit profiel wordt alle individuele voortgang/ontwikkeling opgeslagen en bevestigd door middel van badges die de behaalde competenties representeren. Doordat we werken vanuit de principle based methodiek betekent dit dat we iedere leeractiviteit of interesse-activiteit registreren. Dat kan ook het lezen van een additioneel aangeboden document zijn of het bekijken van een animatie of video over een onderwerp”. 

“Op deze manier draagt iedere activiteit bij aan het verfijnen en opbouwen van het persoonlijke profiel en zijn wij beter in staat om leerpaden aan te bieden, afgestemd op de leerbehoefte van de verschillende deelnemers”.

Rob: “De trend naar een persoonlijk profiel van vakbekwaamheid wordt ook door de ontwerp-, bouw- en technieksector omarmd. Daarvoor is onder andere het Centraal Register Techniek ingericht en werken we met individuele vakmanschap-techniekroutes”.

Kennis 

Remco: “Om de juiste en relevante kennis zo snel mogelijk bij de ontvanger te krijgen, is het onze bedoeling om een netwerkorganisatie te creëren, waarbij wij de specialisten uitnodigen om kennis te delen. ISSO biedt ondersteuning bij de creatie, structurering en organisatie van de content en Rockpit richt zich op de just-in-time/just-in-place distributie van deze kennis naar de bouwplaats. Op deze manier kunnen we sneller nieuwe kennis aanbieden en geven we iedereen die relevante kennis wil toevoegen de mogelijkheid om dat met anderen te delen. We maken kennis voor iedere bouwplaats toegankelijk en specialisten kunnen na verloop van tijd tevens de keuze maken om een eigen online plek te creëren om hun kennis aan te bieden. We noemen dit in onze omgeving een ‘Expertplek’. Wij zien de specialisten als de experts op hun specifieke vakgebied”. 

Rob: “Het bijeenbrengen van de kennis van specialisten is wel de kern van ISSO. Als we die kennis vervolgens toepasbaar kunnen maken in een netwerk van experts en vakmensen op de bouwplaats, dan word ik daar helemaal blij van”!

Experts 

Remco: “Een expert kan iedereen zijn of worden. Een docent, een toeleverancier, ZZP-er, maar ook een bouwplaatsmedewerker. Iedereen die content deelt die door de ontvangers als relevant wordt ervaren, is een expert. Experts krijgen van Rockpit een ‘train de trainer’ opleiding om met de agile learning methodiek goed uit de voeten te kunnen. Minder zenden en meer nadruk op de groepsinteractie. Leren met elkaar, maar vooral ook van elkaar. Zo leert de groep van de expert en leert de expert ook veel van de groep”. 

Rob: “We hebben bij ISSO al veel ervaring opgedaan met de train-de-trainer aanpak. Het is best spannend om als expert je kennis en ervaring op een andere manier te gaan delen. Rockpit kan de experts daarbij juist weer ondersteunen. Dat is de kracht van een netwerk”.

Waar staan we nu? 

Rockpit heeft zich in eerste instantie gefocust op veiligheid. We hebben de SafetyScore geïntroduceerd. Een BattleQuiz voor bouwplaatsmedewerkers die in een spelvorm bijdraagt om van veiligheidskennis parate kennis te maken. Door onderling korte battles tegen elkaar te spelen, wordt door herhaald vragen uit diverse veiligheidscategorieën te beantwoorden het kennisbehoud (kennisretentie) vergroot en spreken we van parate kennis. Op basis van algoritmes bieden we de spelers de kennis aan die ze het minst goed beheersen. Door iedere dag met elkaar 1 of 2 battles op de mobiel tegen elkaar te spelen, ontstaan ook gesprekken over de vragen die ze tegen elkaar hebben gespeeld. Maar misschien wel belangrijker, door dagelijks te spelen blijft de belangrijke veiligheidskennis parate kennis, direct inzetbaar in iedere onveilige situatie.

Meer weten over de game? Klik hier

Tevens hebben we de eerste toolboxen van Rockpit in de praktijk uitgevoerd, waarbij we ons binnen het thema veiligheid richten op het veiligheidsgesprek, houding op de bouwplaats en gedrag op de bouwplaats. We organiseren interactieve toolboxen, waarbij de groep actief betrokken wordt. De feedback die wij hierop krijgen is zeer positief. 

Meer weten over de toolboxen? Klik hier

Wat hebben we nodig? 

We zijn op zoek naar enthousiaste experts. Wat kan jij, vanuit jouw specialisatie, toevoegen aan relevante kennis die gedeeld moet worden met de bouwplaats. Zie jij een plek voor jezelf om in onze methodiek de interactie met de bouwplaatsmedewerkers aan te gaan?

We gaan graag met jou in gesprek!

 Ik wil graag een afspraak? Klik hier.

Deel dit bericht

Download onze brochure

Gerelateerde blogs

Personeel opleiden voor de energie transitie is een uitdaging. Vakkundig, efficiënt en snel opleiden van medewerkers. Hoe kan je dat in korte tijd voor elkaar krijgen?

Lees meer > 

Maak nu een afspraak en ontsluit de kracht van cultuur.

We hebben een breed gedragen veiligheidscultuur nodig om de bouwplaats veilig te maken.