Een zinvolle Toolbox met Expert!

De markt en de manier van bouwen verandert. Door de opkomst van de BIM-technologie en nieuwe en innovatieve vormen van samenwerken en tevens De Wet Kwaliteitsborging neemt de verantwoordelijkheid toe om de juiste handelswijze aan te tonen. Naast een goed product is nu vooral een aantoonbaar juiste verwerking van groot belang. Om bij te dragen aan een goede borging hiervan is het leveren van relevante kennis essentieel. Een zinvolle Toolbox met Expert!

Een andere ontwikkeling is dat er steeds meer ZZP’ers werken in de bouw. De hoofdaannemer kan
ze niet verplichten naar een training te gaan, maar hij kan ze wel verleiden om een toolbox meeting op de bouwplaats te volgen.

Met Rockpit op de bouwplaats!

Binnen een sector die onder druk staat door wetgeving en beleid op kwaliteits- en veiligheidsissues en een toenemende tijdsdruk. Komt goede kennisoverdracht naar de bouwplaats vaak niet tot weinig voor. De tijd om bouwplaats medewerkers naar een cursus te sturen is er niet meer en binnen het huidige aanbod van cursussen vindt men niet de juiste manier om het individu te motiveren om (in de vrije tijd) deel te nemen. Daar waar iets niet lukt, ontstaan vaak nieuwe kansen. Een zinvolle Toolbox met Expert!

Een toolbox meeting alleen volstaat vaak niet, er wordt teveel informatie ineens aan de bouwvakkers gecommuniceerd. Vaak is er na afloop van een meeting te weinig informatie blijven hangen. Rockpit zorgt dat de bouwvakkers voor de toolbox meeting, een vragenquiz kunnen spelen in de Rockpit app. Hierdoor zal de toolbox al veel makkelijker worden en komen vaak al gerichte vragen vanuit de bouwvakkers zelf.

Wat als we van de bouwplaats het mooiste klaslokaal maken dat je voor bouwplaats medewerkers kunt verzinnen? Als we de kennis op een leuke, gemakkelijke en impact volle manier naar ze toebrengen?

Dat bouwplaats medewerkers binnen hun eigen omgeving door een korte en krachtige interactieve toolbox in een praktische vorm essentiële kennis snel tot zich kunnen nemen? Relevante kennis die ze direct in hun dagelijkse werkzaamheden kunnen toepassen, waardoor ze meer verantwoordelijkheid kunnen nemen voor een kwalitatieve verwerking en trots zijn op het resultaat dat ze opleveren? Waar de bouwvakker zich gezien en werkelijk geholpen voelt. Wat de mogelijkheid biedt tot het opbouwen van een langdurige directe relatie met de verwerker van jouw producten en/of diensten?

Zo richten wij de toolbox in…

Rockpit (ont)zorgt!

  • Een toolbox die kan worden gevolgd door iedereen op de bouwplaats voor wie deze toolbox relevantie heeft, ongeacht voor welke opdrachtgever de potentiële deelnemer werkzaam is;
  • De toolboxmeeting voor iedere deelnemer relevant is en een directe, zichtbare bijdrage levert aan zijn dagelijkse werkzaamheden;
  • Dat iedere deelnemer zich meer verantwoordelijk voelt voor het eindresultaat richting collega (werkplezier) en bewoner (woonplezier);
  • Dat iedere deelnemer trots is op de badges die hij kan verdienen bij de toolboxen
  • De Toolbox gegeven wordt op het moment dat het relevant is, namelijk vlak voor de activiteit begint;
  • Iedere deelnemer met vragen naar de expert gaat;

Onze Vakmensen houden het graag kort en relevant

Een zinvolle Toolbox met Expert! Rockpit heeft inzicht in de planning en kent de teams die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. Hierdoor kunnen we de juiste mensen selecteren voor de Toolbox. We plannen de toolbox vlak voordat de activiteit gaat starten.

Praktijk

Uiteindelijk gaat het om de kennis te kunnen toepassen in de praktijk, om werkelijke positieve impact te creëren. Omdat we de noodzakelijke kennis al verstuurd hebben in een microlearning in Rockpit kunnen we meteen aan de slag. De deelnemers gaan aan de slag met het op de juiste manier verwerken van producten en of diensten. Ook hier zijn weer punten te verdienen voor de deelnemer die de beste kwaliteit heeft geleverd.

Retentie

Te veel kennis in één keer uitleveren werkt niet. Een relevante microlearning op het moment dat je het nodig hebt, werkt veel beter en zorgt dat de ontvanger de aangeboden kennis beter opslaat en verwerkt. Tevens staat de ontvanger eerder open om nieuwe kennis tot zich te nemen. Een microlearning (video + beantwoorden van de vragen) duurt nooit langer dan 5 minuten en past altijd binnen een drukke werkdag.

Gamification

We belonen de deelnemers met een badge, waarmee je laat zien dat je een bepaald aspect goed en conform kwaliteitseisen beheerst. Door het uitdelen van experience points, badges en quizjes betrekken we alle deelnemers en kiezen we voor het creëren van een dynamische experience. Alle activiteiten leveren punten op. De punten worden gestort in een Rockpot, hiermee belonen we vooruitgang, levels, samenwerken, erkenning en vooral fun en betrekken we alle deelnemers bij de toolbox.

Een zinvolle Toolbox met Expert! Wil je meer informatie ontvangen over onze experts? Klik hier of mail naar hello@rockpit.nl

Deel dit bericht

Download onze brochure

Gerelateerde blogs

Personeel opleiden voor de energie transitie is een uitdaging. Vakkundig, efficiënt en snel opleiden van medewerkers. Hoe kan je dat in korte tijd voor elkaar krijgen?

Lees meer > 

Maak nu een afspraak en ontsluit de kracht van cultuur.

We hebben een breed gedragen veiligheidscultuur nodig om de bouwplaats veilig te maken.