Jongeren in de bouw, een verhoogd risico?

Jongeren in de bouw lopen een verhoogd risico op een bedrijfsongeval. Hoe kan dit? Is dit te wijten aan dat ze nog te weinig ervaring hebben, met de risico’s die kunnen ontstaan in de bouw? Is er te weinig toezicht of te weinig begeleiding? Of is het gedrag van invloed of een gebrek aan kennis? Onder jongeren worden de 15 tot en met 24-jarigen verstaan.

Werknemers in de bouw zijn extra kwetsbaar voor ongevallen omdat daar veel wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen, zware of gevaarlijke voorwerpen of gereedschap. En natuurlijk de hoogte waar gewerkt wordt. Jongeren die in de bouw werken zijn dan ook extra gebaat bij veiligheidsvoorschriften en –instructies en kennis.

Preventie maatregelen

Arbeidsongevallen leiden in veel gevallen tot verzuim. Veel slachtoffers komen zelfs in de ziektewet terecht als gevolg van een ernstig ongeval op het werk. Voor zowel de slachtoffers als de verantwoordelijke bedrijven ontstaat onnodige schade. Denk hierbij aan personeel dat moeten worden doorbetaald en begeleid, terwijl zij daarvoor geen werkinspanningen aan het bedrijf kunnen leveren. Preventiemaatregelen die gericht zijn op het voorkomen van arbeidsongevallen zijn daarom noodzakelijk.

Uit onderzoek van de Inspectie SZW bleek dat jongeren relatief vaak slachtoffer van arbeidsongevallen zijn. Zij hebben ongeveer 1,5 keer zoveel kans op het krijgen van een ernstig arbeidsongeval, dan andere leeftijdsgroepen.

Jongere werknemers….

Jongeren vertonen al meer risicogedrag dan andere leeftijdsgroepen. Ze hebben meer moeite om hun gedrag te beheersen omdat ze nog onvoldoende cognitieve controle bezitten. Jonge werknemers zijn hier dus minder tegen beschermd, waardoor de kans groter is dat ze overgaan tot onveilig gedrag op de werkvloer dan oudere werknemers. Onveilig, risicovol gedrag op de werkvloer leidt logischerwijs tot een hogere kans op een arbeidsongeval. Vergeet ook niet de individuele kenmerken van een persoon.

Dit kan opleidingsniveau zijn, maar ook persoonlijke kenmerken. Bij extroverte, impulsieve, angstige en depressieve jongeren is er een verhoogde kans op een ongeval. Tevens zal agressie en niet sociaal gedrag ook bijdragen aan een verhoogde kans. Ook blijkt dat jongeren slecht tegen werkdruk kunnen, en weten we ook dat slaaptekort en een ongezond leven niet onbekend is bij jongeren.

Voeg hier ook nog de ontbrekende kennis aan toe… dan hebben we het totaal plaatje compleet.

Wist je dat? Parate kennis maakt werken veilig

Wat te doen als bedrijf?

Jongeren zijn hard nodig in de bouw. Wanneer je als bedrijf investeert kan je al veel risico’s terugbrengen. Hoe? Jongeren hebben baat bij iemand die hun begeleidt, die ze wegwijs maakt op het project, en bij de werkzaamheden. Onzekerheid bij jongeren is zeker niet wat je wilt als bedrijf. Sturing is wat jongeren nodig hebben, zet hiervoor een buddy in zodat ze de juiste begeleiding krijgen. Benoem ook wat ze goed doen. Laat ze direct deelnemen aan alle toolbozen en zijn er verdere instructies nodig aarzel dan niet om hier ook in te investeren.

Voor het vergroten van de veiligheidscultuur en het veiligheidsbewustzijn onder de jongeren, is investeren een must.

Rockpit zet zich in voor een veilige bouwplaats en wellicht nog wel belangrijker, het toetsen van jongeren zowel op kennis als op gedrag. Hoe kan je meer verbinden met de jongeren? Wil je hierover meer informatie ontvangen of een vrijblijvende kennismaking plannen met Remco, Klik dan hier.

Deel dit bericht

Download onze brochure

Gerelateerde blogs

Personeel opleiden voor de energie transitie is een uitdaging. Vakkundig, efficiënt en snel opleiden van medewerkers. Hoe kan je dat in korte tijd voor elkaar krijgen?

Lees meer > 

Maak nu een afspraak en ontsluit de kracht van cultuur.

We hebben een breed gedragen veiligheidscultuur nodig om de bouwplaats veilig te maken.