Wie is verantwoordelijk voor de bouw veiligheid?

De regels op het gebied van de veiligheid op de bouwplaats zijn niet altijd even duidelijk. Wie is verantwoordelijk voor de bouw veiligheid? De opdrachtgever of de aannemer? De aannemer is verantwoordelijk voor de veiligheid op de bouwplaats. Die verantwoordelijkheid geldt niet alleen voor de gezondheid en veiligheid van eigen werknemers maar ook voor ZZP’ers en derden. Bovendien moet de aannemer beschikken over een veiligheidssysteem (regels en werkwijzen).

De bouw is een risicovolle omgeving

Inspectie SZW doet met regelmaat onderzoek naar de naleving van veiligheidsregels op bouwplaatsen in Nederland. De bouw is een risicovolle en complexe omgeving die altijd in beweging is. Dat maakt dat in deze omgeving gevaar kan ontstaan. Veel medewerkers die allen hun eigen werkzaamheden hebben en ook hun taken netjes en veilig willen uitvoeren. Juist door het gebruik van zwaar materiaal ben je als persoon gewoon kwetsbaar in zo’n omgeving. Maar ook bij werken op hoogte komt veel kijken. Kortom, de kans op ongelukken is groot in de bouw en die kans neemt nog eens toe als niet iedereen zich houdt aan de veiligheidsregels.

Wie zorgt voor mijn veiligheid?

De Arbowet eist dat werkgevers moeten zorgen voor een veilige werkomgeving. Dit betekent onder andere dat de wegwerker de juiste instructie en beschermingsmiddelen beschikbaar stelt en dat de juiste voorzieningen worden genomen. Werkgever en werknemer zijn beiden verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkplek.

Werkgevers zijn primair verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden op de bouwplaats. Als een werknemer een ongeval krijgt of schade oploopt, kan dat onder de aansprakelijkheid van de werkgever vallen. Dit geldt ook voor uitzendkrachten, zzp’ers en stagiairs. Ook hebben werkgevers een zorgplicht, zij dienen maatregelen te nemen zodat werknemers tijdens de uitoefening van werkzaamheden geen schade lijden.

Bouwprocessen

Op een bouwplaats wordt vaak met meerdere bedrijven tegelijkertijd aan een project gewerkt. Door het samenwerken ontstaan er verschillende risico’s voor gezond en veilig werken. De aannemer moet de veiligheid waarborgen in de uitvoeringsfase. De voorschriften, de bouwproces bepalingen zijn opgenomen in het Arbobesluit. Wanneer er meerdere werkgevers en/of zelfstandigen samenwerken. Dan moet de opdrachtgever voor de ontwerpfase één of meer coördinatoren aanstellen. De coördinatoren hebben de taak om erop toe te zien dat er veilig kan worden gewerkt. Ondanks deze voorziening gaat het met name bij grote en complexe bouwwerken, nog wel eens goed mis.

Wie is verantwoordelijk voor de veiligheid? Zijn we dat niet allemaal?

Is iedereen op de hoogte van alle actuele informatie?

Door alle ontwikkelingen in en rondom een bouwplaats, ontbreekt het soms aan actuele informatie. Wat als iedereen op de hoogte is van alle actuele informatie, zou dat niet een hoop gevaren kunnen verminderen? Met de Rockpit app kan je alle deelnemers op de bouwplaats bereiken, wil je meer informatie?

Wie is verantwoordelijk voor de bouw veiligheid?

Wil je meer weten over hoe wij een veilige bouwplaats creëeren? Klik hier

Deel dit bericht

Download onze brochure

Gerelateerde blogs

Personeel opleiden voor de energie transitie is een uitdaging. Vakkundig, efficiënt en snel opleiden van medewerkers. Hoe kan je dat in korte tijd voor elkaar krijgen?

Lees meer > 

Maak nu een afspraak en ontsluit de kracht van cultuur.

We hebben een breed gedragen veiligheidscultuur nodig om de bouwplaats veilig te maken.