Vergrijzing in de bouw, wat te doen?

Vergrijzing in de bouw, wat te doen? Werken in de bouw is fysiek zwaar dat is vaak ook de reden dat personeel de bouw eerder zal willen verlaten dan de pensioengerechtigde leeftijd. Hoeveel kennis en ervaring gaat hiermee verloren? Het aantal schoolverlaters is te weinig en kan straks de tekorten in de bouw niet opvangen. Wat kan je als bedrijf doen om oudere werknemers toch te behouden voor je bedrijf?

Veel bedrijven denken hier niet over na, en zien hun personeel vroegtijdig vertrekken van de bouw. Je kan als bedrijf genoeg maatregelen treffen waarbij je nog wel de kennis en kunde kan behouden. Veel kennis wordt overgedragen door learning by doing. Extra aandacht is nodig om oudere medewerkers wel te kunnen behouden. Graag willen wij er een paar met jullie doornemen.

Deeltijd

Deeltijdwerken in de bouw is nog niet vanzelfsprekend maar kan wel een mogelijkheid zijn om personeel langer te behouden. In de CAO bouw zijn verschillende regelingen opgenomen. Onder andere de mogelijkheid om 4 dagen te werken in plaats van 5 dagen, dit om bij te komen van fysiek zwaar werk. Wanneer je zorgt dat je personeel nog content is met het aantal uren zal hij/zij niet zo snel met vervroegd pensioen gaan. Nog een goede optie is het om- en bijscholen van oudere werknemers.

Om- en bijscholing

Om de kennis in huis te houden is het raadzaam om ouder personeel om te scholen. Voordeel is dat zware fysieke en productie taken komen te vervallen. Een functieverandering is niet voor iedereen weggelegd, voor coördinator of werkvoorbereider wordt al snel een HBO niveau voor gevraagd. Toch zijn er wel functies voorhanden, denk aan het overbrengen van kennis en vaardigheden middels toolboxen en/of coaching van nieuwe medewerkers.

Verbeteren van arbeidsomstandigheden

Het meest makkelijk traject om bouwplaats medewerkers te behouden is het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Het grootste deel van verzuim wordt veroorzaakt door rug en nekklachten met name bij de oudere werknemers. Wanneer je als bedrijf zoveel mogelijk fysiek zwaar werk en productie wegneemt bij de ouderen. Is de kans groter dat de arbeidsomstandigheden voor hun wel werkzaam blijven. Bedrijven zien het belang van gezonde en oudere werknemers en zijn over het algemeen wel bereid om de werkzaamheden voor hun te verlichten.

Toolboxen zijn van waarde, kennis moet je delen, toch?

Vergrijzing in de bouw, wat te doen?

Deel dit bericht

Download onze brochure

Gerelateerde blogs

Personeel opleiden voor de energie transitie is een uitdaging. Vakkundig, efficiënt en snel opleiden van medewerkers. Hoe kan je dat in korte tijd voor elkaar krijgen?

Lees meer > 

Maak nu een afspraak en ontsluit de kracht van cultuur.

We hebben een breed gedragen veiligheidscultuur nodig om de bouwplaats veilig te maken.