Vast personeel versus inhuur

Inmiddels wordt er overal in de bouw samengewerkt met onderaannemers. Wat zegt dit over de veiligheid, is er een verschil in veiligheidsgedrag? Het afgelopen decennium is er steeds meer aandacht voor veiligheid en wordt er door bedrijven ook meer in geïnvesteerd.

Vroeger werd bij de uitbesteding van werkzaamheden niet zo goed bijgedragen aan de veiligheid. De algemene opinie was dat inhuur zeker geen verbetering was voor de veiligheid op de bouwplaats. Ingehuurd personeel had niet de juiste veiligheidskennis en voelde zich ook minder betrokken. Was over het algemeen ook niet op de hoogte van de daar geldende regels. Vroeger ontbrak het nog weleens aan veiligheidsinstructies.

Inhuur

Ook had inhuur te maken met werkdruk, hierdoor werd de veiligheid iets minder nauw genomen. Bij inhuur moesten de werkzaamheden binnen een vastgestelde termijn worden afgerond. Dit in tegenstelling tot vast personeel. Wanneer een klus langer duurde dan afgesproken dan ging dit direct ten koste van het bedrijfsresultaat.

Inmiddels is er bijna geen verschil meer

Inmiddels is er bijna geen verschil meer tussen inhuur of vast personeel. Iedereen is in het bezit van zijn/haar VCA certificaat, dit heeft bijgedragen aan ieders veiligheid. Geen onervaren medewerkers meer op de projecten, wat voorheen nog weleens voorkwam. Opdrachtgevers zijn zich beter gaan richten op samenwerkingen waarbij veiligheid voorop staat. Er wordt strenger opgetreden wanneer inhuur onveilig werkt, van waarschuwingen tot het beëindigen van inhuur. Ook is de tijdsduur voor inhuur vergroot zodat iedereen de veiligheidsregels goed tot uitvoer kan brengen. Vast personeel versus inhuur, minimaal verschil.

Opdrachtgevers zijn uiteindelijk de verantwoordelijke voor het kwalitatief goed opleveren van projecten maar ook voor de uitwerking. Als opdrachtgever wil je geen veiligheidsissues op het project of dat de inspectie een project stil komt leggen. Ook inhuur is zich hier terdege van bewust, ook zij zijn afhankelijk van een goede en veilige samenwerking. Vast personeel versus inhuur weinig verschil.

Wist je dat? Toolboxen bijdragen aan veiligheid voor iedereen

Deel dit bericht

Download onze brochure

Gerelateerde blogs

Personeel opleiden voor de energie transitie is een uitdaging. Vakkundig, efficiënt en snel opleiden van medewerkers. Hoe kan je dat in korte tijd voor elkaar krijgen?

Lees meer > 

Maak nu een afspraak en ontsluit de kracht van cultuur.

We hebben een breed gedragen veiligheidscultuur nodig om de bouwplaats veilig te maken.