Kennis delen = minder faalkosten

Bedrijven blijven zich ontwikkelen en investeren in het verbeteren van hun processen. Weet jij als bedrijf de werkelijke cijfers als het gaat om faalkosten? Waar liggen de haakjes als het gaat om kennisdeling tussen projectleiders, voorbereiders en uitvoerders? Wordt op ieder project weer zelf het wiel uitgevonden of is er kennis opgedaan en wordt deze gedeeld? Kennis delen = minder faalkosten.

Faalkosten onnodig?

Faalkosten zijn kosten die ontstaan door fouten of falen, dit kan zijn doordat werkzaamheden niet correct zijn uitgevoerd. De faalkosten omvatten alle kosten die moeten worden gemaakt om product/dienst gebreken te herstellen. Dit kan van alles zijn, van een gebrekkige fundering tot een verkeerd geïnstalleerd dakraam. 

Juist in de bouw, waar marges gemiddeld lager zijn dan in andere sectoren, kunnen faalkosten snel de winst fors beperken. De bouw heeft te maken met een fors percentage als het gaat om faalkosten. Fouten moeten worden hersteld en dit kost gemiddeld zo’n 11 procent van de totale omzet per project. Faalkosten ontstaan in alle fases van de bouw, van ontwerp tot aan de oplevering en zelfs er na.

Hoe te voorkomen?

Faalkosten zullen nooit helemaal voorkomen worden, maar er zijn bepaalde maatregelen die je kunt nemen om de kans erop te verminderen:

Kennisdelen

Ervaring is gewenst, zeker als het gaat om het verminderen van faalkosten. Informatie uitwisseling oftewel kennisdelen kan bijdragen aan het verlagen van faalkosten. Informatie en ervaring speelt een grote rol, hiervoor moet je ook investeren. Het is van belang om te kijken hoe faalkosten worden geregistreerd, waar worden faalkosten op geboekt, zijn dit onvoorziene uitgave? Hoe kan je de kennis overbrengen over de hele organisatie?

Kennisdelen is vermenigvuldigen, toch?

Communicatie

Onderliggend aan faalkosten kunnen we niet ontkomen aan effectieve communicatie. Communiceren van faalkosten is de spin in het web. Een verbetering van de communicatie zal een direct en indirect gevolg hebben op de oorzaken van faalkosten. Maar dan moeten werknemers wel hun fouten communiceren, dit gebeurt helaas niet altijd. Processen wordt soms standvastig aan vastgehouden, maar ook dit kan ten koste gaan van kwaliteit en vakmanschap.

Nog een paar tips om de faalkosten te minimaliseren

  • Consequent registreren van gebreken, afwijkingen of fouten kan je kwantificeren hoeveel middelen (tijd en geld) er verspild worden en waar de focus op het doorvoeren van procesverbeteringen moet liggen.  
  • Ontwerp veranderingen tijdens de uitvoering vermijden
  • Risico’s van een project in een vroeg stadium communiceren naar alle betrokkenen
  • Voldoende tijd reserveren voor het ontwerp, calculatie en uitvoering van werkzaamheden
  • Veel projecten bevatten dezelfde werkzaamheden in de bouw. Om fouten te voorkomen, is het belangrijk om waar mogelijk gebruik te maken van gestandaardiseerde processen en/of toolboxen.


Deel dit bericht

Download onze brochure

Gerelateerde blogs

Personeel opleiden voor de energie transitie is een uitdaging. Vakkundig, efficiënt en snel opleiden van medewerkers. Hoe kan je dat in korte tijd voor elkaar krijgen?

Lees meer > 

Maak nu een afspraak en ontsluit de kracht van cultuur.

We hebben een breed gedragen veiligheidscultuur nodig om de bouwplaats veilig te maken.