Top 5 van faalkosten in de bouw

Minder winst, langere looptijd van projecten. De gevolgen van faalkosten zijn duidelijk maar niet ieder bouwbedrijf lijkt deze kosten te kunnen beperken. Faalkosten in de bouw zijn de kosten die ontstaan als gevolg van problemen of vertragingen tijdens een bouwproject. Dit kan variëren van tijdsvertraging en meerwerk tot kwaliteitsproblemen en gebrek aan coördinatie. Faalkosten kunnen leiden tot hogere projectkosten en kunnen het project vertragen.

Hoeveel procent van de omzet zijn de faalkosten?

Het is moeilijk om een algemeen percentage te geven voor faalkosten in de bouw, omdat dit sterk kan variëren afhankelijk van het project en de omstandigheden. Sommige studies suggereren dat faalkosten in de bouw kunnen oplopen tot 20% tot 30% van de totale projectkosten. Dit betekent dat voor elke euro die wordt uitgegeven aan een project, tussen de 20 cent en 30 cent aan faalkosten kan worden toegevoegd.

Het is belangrijk om te benadrukken dat dit een ruwe schatting is en dat het percentage faalkosten van project tot project kan variëren. Sommige projecten kunnen lagere faalkosten hebben, terwijl andere projecten hoger kunnen zijn. Het is daarom belangrijk om bij het plannen van een project rekening te houden met mogelijke faalkosten en ervoor te zorgen dat er voldoende middelen beschikbaar zijn om deze te dekken.

Top 5 van de meest voorkomende faalkosten in de bouw

Tijdsvertraging: dit zijn kosten die ontstaan doordat een project langer duurt dan gepland. Dit kan komen door onvoorziene omstandigheden, problemen met leveranciers of onvoldoende planning.

Meerwerk: dit zijn extra kosten die ontstaan doordat er werkzaamheden moeten worden uitgevoerd die niet in het oorspronkelijke contract zijn opgenomen.

Kwaliteitsproblemen: dit zijn kosten die ontstaan doordat het eindproduct niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Dit kan leiden tot herstelwerkzaamheden of het opnieuw uitvoeren van bepaalde werkzaamheden.

Gebrek aan coördinatie: dit zijn kosten die ontstaan doordat verschillende partijen niet goed met elkaar samenwerken, wat leidt tot vertraging en inefficiëntie.

Onvoldoende budgettering: dit zijn kosten die ontstaan doordat het budget voor een project te laag is, wat leidt tot extra uitgaven om het project te voltooien.

Een paar tips om faalkosten te verminderen

Er zijn een aantal manieren waarop faalkosten in de bouw kunnen worden verminderd of voorkomen:

  • Maak gebruik van een gedetailleerd projectplan: een goed gepland project is minder vatbaar voor onvoorziene omstandigheden en problemen. Zorg ervoor dat alle betrokken partijen over de juiste informatie beschikken en houd rekening met mogelijke risico’s.
  • Voldoende budgettering: zorg ervoor dat er voldoende middelen beschikbaar zijn om het project te voltooien. Dit kan helpen om te voorkomen dat er extra uitgaven nodig zijn om het project te voltooien.
  • Betere coördinatie: het is belangrijk om ervoor te zorgen dat alle betrokken partijen goed samenwerken en elkaar op de hoogte houden van de vorderingen van het project. Dit kan helpen om vertraging en inefficiëntie te voorkomen.
  • Kwaliteitscontrole: zorg ervoor dat er voldoende kwaliteitscontroles zijn om ervoor te zorgen dat het eindproduct voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Dit kan helpen om herstelwerkzaamheden en het opnieuw uitvoeren van bepaalde werkzaamheden te voorkomen.
  • Maak gebruik van ervaren en gekwalificeerde personeel: ervaren en gekwalificeerd personeel is minder vatbaar voor fouten en kan helpen om faalkosten te verminderen.

Voorkom faalkosten door je personeel goed op te leiden

Wil je meer informatie hierover ontvangen, mail dan naar hello@rockpit.nl

Deel dit bericht

Download onze brochure

Gerelateerde blogs

Personeel opleiden voor de energie transitie is een uitdaging. Vakkundig, efficiënt en snel opleiden van medewerkers. Hoe kan je dat in korte tijd voor elkaar krijgen?

Lees meer > 

Maak nu een afspraak en ontsluit de kracht van cultuur.

We hebben een breed gedragen veiligheidscultuur nodig om de bouwplaats veilig te maken.