Schadevergoeding = een gemiste kans!

Werken in de bouw is beduidend risicovoller dan werken in andere sectoren. Afgezien van de werkzaamheden met zware materialen en werken op hoogtes zijn er nog tal van invloeden die het werk risicovol maken. Wat zijn de gevaren voor de werknemer? Maar ook voor de werkgever? Wanneer een personeelslid met letsel thuis komt te zitten? Letsel in de bouw is net even anders dan bij een kantoorbaan. Wat als jij als bedrijf een schadevergoeding moet betalen dit = is een gemiste kans!

Risicovol…

Bedrijfsongevallen liggen op de loer. Mede doordat je werkt op wissellende locaties met lange ketens van bedrijven zoals een opdrachtgever, (onder)aannemer en zzp’ers. En ook de druk op de bouw om snel af te leveren. En wat te denken van alle verschillende nationaliteiten die op de bouwplaats aanwezig zijn. Ook veelvoorkomend zijn alle beweegbare delen op een bouwplaats, blootstelling aan stoffen, fysieke belasting; te veel je lichaam belasten etc.

Safety4all

De arbeidsinspectie ziet toe op de naleving en handhaving van een veilige werkplek, ook geven zij voorlichting en bewustwording. Een belangrijk punt is dat de verantwoordelijkheid en verplichting ligt bij de opdrachtgevers, zij moeten toezien op een gezonde en veilige werkomgeving. De inspectie controleert, en kan bij ongewenste situaties de bouwplaats stilleggen.

Verzuim in de bouw

Het ziekteverzuim ligt iets hoger in de bouw en is daarmee een groter risico voor de bouw. Werknemers verzetten vaak fysiek zwaar werk en daardoor is er een verhoogde kans op een blessure of langdurige uitval. Wist je dat een zieke werknemer je al gauw 250,- euro tot 400,- euro per dag kost? Wat te denken aan de werknemers die echt letsel oplopen op de bouw? Jaarlijks nemen verzekeraars ongeveer 75.000 letselschadezaken in behandeling, (NB: dit aantal geldt voor alle sectoren), met een totale schadelast van rond de 1,5 miljard per jaar. Schadevergoeding = een gemiste kans!

Uitval van werknemers kan je eigenlijk niet hebben in de bouw. De planningen die niet gehaald worden, extra kosten voor vervanging/inhuur, omzetverlies etc. Verzuim = een gemiste kans.

Investeer in preventie! Wil je weten hoe?

Toolbox veiligheid

Zorg voor een veilige werkomgeving. Zorg dat je de risico’s in jouw bedrijf kent en deel dit met je team. Toolboxen zijn hiervoor een goed instrument, wat krijg je terug aan feedback vanuit je team. En focus waar je personeel behoefte aan heeft. Als je de risico’s kent, weet je wat je kunt doen om de arbeidsomstandigheden van je personeel te verbeteren. Het aanstellen van een preventiemedewerker is ook wettelijk verplicht. Dat lijkt overdreven, maar met preventie en de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie beperk je de gevaren. Rockpit zet zich in voor een Veilige Bouwplaats, wil je meer weten over onze tools, lees hier verder.

Luister naar wat er speelt op de bouwplaats, informeer bij het personeel. Zij zijn je ogen op het werkveld, zij kunnen aangeven wat er verbeterd kan worden, of waar ze tegenaanlopen. Hebben ze voldoende kennis en vaardigheden om het werk uit te voeren? Hebben ze voldoende tijd om de werkzaamheden te kunnen doen? Zijn ze fit en hebben ze er zin in? Vraag door en je krijgt meer te horen.

Coach je personeel

Zorg dat je medewerkers zich verder kunnen ontwikkelen en/of doorgroeien. Bestaand personeel is waardevol, zij hebben de kennis en ervaring in huis, die wil je niet kwijt raken. Geef ze meer verantwoordelijkheid en laat ze doorontwikkelen dmv een training of opleiding. Maak ze betrokken bij de bedrijfsvoering. Nieuw personeel opleiden is vaak kostbaarder en tijdrovender.

Samen bouwen aan een veilige bouwplaats!

Kortom, verzuim of uitval moet je serieus nemen, van elke toedracht. Veel kan worden beperkt met adequate maatregelen. Dat kost wat tijd, maar uiteindelijk is een goede aanpak, met focus op preventie, in het belang van iedereen.

Download hier onze brochure en plan een vrijblijvende afspraak

Wij hebben even wat cijfers op een rij gezet

Wetende dat in de bouw niet altijd alles vlekkeloos verloopt…

De fysieke belasting in de bouw ligt hoog; veel kracht zetten: 62%, trillingen: 48% , geluid: 26%, stoffen inademen: 28%, ongemakkelijke werkhouding: 35%, terugkerende bewegingen: 57%.

Werken in de bouw is niet alleen lichamelijk zwaar, maar zorgt ook voor geestelijke druk. Een derde van de werknemers in de bouw vindt dat er vaak tot altijd snel gewerkt moet worden. Bijna de helft vindt dat er ook heel veel werk is. Ruim een kwart constateert dat er vaak tot altijd extra hard moet worden gewerkt om iets af te krijgen. Oplossingen moeten ze veelal zelf bedenken, 73,8% geeft dit aan, 62% bepaalt zelf de volgorde van werkzaamheden.

Volgens het CBS zijn er in 2021 6,7% arbeidsongevallen in de Bouw genoteerd, waarvan 4,6% lichamelijk letsel hebben opgelopen.

Bron: CBS/TNO 2021

Deel dit bericht

Download onze brochure

Gerelateerde blogs

Personeel opleiden voor de energie transitie is een uitdaging. Vakkundig, efficiënt en snel opleiden van medewerkers. Hoe kan je dat in korte tijd voor elkaar krijgen?

Lees meer > 

Maak nu een afspraak en ontsluit de kracht van cultuur.

We hebben een breed gedragen veiligheidscultuur nodig om de bouwplaats veilig te maken.