Veiligheidsbewustzijn in multiculturele teams

Het veiligheidsbewustzijn van alle werknemers dient goed te zijn om de kans op ongelukken te verkleinen. Daarbij is het van belang dat iedereen de veiligheidsregels begrijpt. Maar hoe weet je dat iedereen deze regels kent en/of onderschrijft? Hoe weet je wat hun opleidingsniveau is? Kan je dit toetsen?

Cultuur

Voor alle leidinggevende is het soms gissen wat de competenties zijn in je team. Heb je werknemers die al een aantal jaren werkzaam zijn, dan is het makkelijk. Maar wat zijn de competenties van nieuwkomers of van buitenlandse werknemers? Wat is hun ervaring en hoe kijken zij naar veiligheid, en hoe communiceer je de verwachtingen vanuit je organisatie? Hoe kan je het veiligheidsbewustzijn van werknemers in multiculturele teams versterken?

Hoe verhoog je het veiligheidsbewustzijn?

Het is van belang dat leidinggevenden veiligheidsbewustzijn creëren in hun team om ongelukken op de werkvloer te voorkomen. Leidinggevenden moeten een beter inzicht krijgen over hoe zij hun multiculturele team goed kunnen aansturen. Dit kan op het gebied zijn van competenties, communicatie en persoonlijke eigenschappen. De angst en onzekerheid die binnen teams bestaat, met betrekking of iedereen wel veilig werkt, kan je hiermee deels wegnemen.

Een belangrijke eigenschap die samenhangt met veiligheidsbewustzijn is risicovol gedrag. Heerst er angst en bezorgdheid onder het personeel over risicovol gedrag dan kan dit een negatieve uitwerking hebben op veiligheidsbewustzijn. Bezorgdheid en onzekerheid kunnen versterkt worden in een multicultureel team, door miscommunicatie of onwetendheid van iemand zijn competenties.

Hoe?

Als leidinggevende wil je weten wie welke competenties heeft. Je wil geen miscommunicatie, denk hierbij aan onveilige situaties of werkzaamheden die fout worden uitgevoerd. Projecten moeten op tijd worden opgeleverd en onnodige faalkosten wil je al helemaal niet. Weet de waarde van je personeel en wie je waar kan inzetten, zodat het veilig en goed wordt uitgevoerd.

Rockpit Safety Score

Rockpit heeft een veiligheidsgame waarbij je in alle talen de kennis kan toetsten met betrekking tot veiligheid, deze is makkelijk te personaliseren, oftewel relevante vragen kan toetsen.

Zijn er specifieke werkzaamheden die je graag wil toetsen of zijn er aanvullende instructies nodig om de werkzaamheden correct uit te voeren? Ook hiervoor hebben wij direct van de plank een game klaar. Soms zijn er maar een paar vragen nodig om te weten of medewerkers de instructie begrepen hebben. Verbeter de communicatie, dit verhoogt het veiligheidsbewustzijn bij de werknemers.

Risico’s verminderen

Met de Safety Score verminder je de risico’s en creëer je een hoger veiligheidsbewustzijn en misverstanden. Veiligheidsbewustzijn in multiculturele teams verhoog je met Rockpit.

Wil je meer informatie ontvangen of vrijblijvend kennis maken, dat kan!

Deel dit bericht

Download onze brochure

Gerelateerde blogs

Personeel opleiden voor de energie transitie is een uitdaging. Vakkundig, efficiënt en snel opleiden van medewerkers. Hoe kan je dat in korte tijd voor elkaar krijgen?

Lees meer > 

Maak nu een afspraak en ontsluit de kracht van cultuur.

We hebben een breed gedragen veiligheidscultuur nodig om de bouwplaats veilig te maken.