Waar ligt de bal voor een goede veiligheidscultuur?

Een veiligheidscultuur maak je samen. Waar ligt de bal voor een goede veiligheidscultuur? Is de veiligheidscultuur vanuit directie samengesteld of ligt dit bij de uitvoerders, managers of bouwplaats medewerkers? Wat is er nodig om een goede veiligheidscultuur te creëeren?

Betrokkenheid

In hoofdlijn heb je als organisatie betrokkenheid nodig van alle partijen, dat is de eerste stap om een veiligheidscultuur op te bouwen.

Een goed systeem creëer je door, wanneer je van iedereen de waarden en normen van de organisatie in het veiligheidsbeleid laat doorschemeren. Dus ook door werknemers te stimuleren om aan
veiligheidsactiviteiten deel te nemen. En voorziet in trainingen en cursussen om hun werk zo veilig en
gezond mogelijk te kunnen doen. Maar ook door hun betrokken te maken en met hun afstemt waar zij belang bij hebben, zodat een training ook echt een aanvulling is.

Motiveren

Een veiligheidscultuur kan je onder andere bereiken door het betrekken van werknemers, voor een langere termijn. Daardoor kan een manager op den duur ook bereid zijn om werknemers zelf beslissingen te laten nemen op het gebeid van veiligheidsbeleid zodat zij zich gemachtigd voelen. De autonomie die een werknemer hierbij kan ervaren heeft vaak een positief effect ten aanzien van veilig gedrag. De werknemers worden gemotiveerd om actief bij te dragen aan veiligheidsissues. De focus van managers zou niet moeten liggen op het aansturen van mensen. Maar nog beter op het informeren en het bieden van voldoende keuzevrijheid en daarmee het aanbieden van autonomie. Faciliteren dat ze betrokken worden bij de veiligheidscultuur van het bedrijf. Op deze manier wordt de veiligheidscultuur gedragen door de hele organisatie en worden medewerkers gemotiveerd en kan je van veiligheidsgedrag een veiligheidscultuur creëeren.

Van organisatiecultuur naar veiligheidscultuur

Het neerzetten van een veiligheidscultuur vanuit een organisatiecultuur is niet eenvoudig. Een organisatiecultuur zit in de hoofden van mensen, zij denken vanuit strategieën, doelstellingen en functies en stellen hiervoor procedures en programma’s op. Maar niet alle leden uit een organisatie zal hier hetzelfde over denken. Een veiligheidscultuur bestaat uit gemeenschappelijke waarden, overtuigingen en veronderstellingen die leiden tot een gemeenschappelijk doel. Veiligheidscultuur binnen de bouw laat zich dan mogelijk ook niet duiden als onderdeel van de organisatiecultuur. De veiligheidscultuur moet in ieder component aan bod zijn, dus ook de organisatie moet direct of indirect op veiligheid gericht zijn. De veiligheidscultuur is het product van zowel individuele als van de groep. Met gezamenlijke waarden, houdingen, percepties, competenties en gedragspatronen en vaardigheden.

Waar ligt de bal voor een goede veiligheidscultuur? Wil je meer weten over hoe een goede veiligheidscultuur op te zetten? Neem dan contact op met Remco.

Deel dit bericht

Download onze brochure

Gerelateerde blogs

Personeel opleiden voor de energie transitie is een uitdaging. Vakkundig, efficiënt en snel opleiden van medewerkers. Hoe kan je dat in korte tijd voor elkaar krijgen?

Lees meer > 

Maak nu een afspraak en ontsluit de kracht van cultuur.

We hebben een breed gedragen veiligheidscultuur nodig om de bouwplaats veilig te maken.